Σελίδα 1 από 2

Αίτηση Ομαδαρχών 2021

Συμπληρώστε το Όνομα!

Συμπληρώστε το Επώνυμο!

Συμπληρώστε το Όνομα Πατρός!

Επισυνάψτε μια φωτογραφία!

Αρχείο φωτογραφίας σε μορφή jpg, png ή bmp. (Max. 2MB)

Επιλέξτε τουλάχιστον μια περίοδο!

Θα προτιμηθούν όσοι κάνουν αίτηση για δυο συνεχόμενες περιόδους.


Συμπληρώστε την Ημερομηνία Γέννησης!

Συμπληρώστε τον Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας!

Συμπληρώστε το e-mail σας!

Συμπληρώστε την Διεύθυνση κατοικίας!

Συμπληρώστε το Τηλέφωνο κατοικίας

Συμπληρώστε το Κινητό Τηλέφωνο

Συμπληρώστε σωστά το Α.Φ.Μ.!

Invalid Input

Επισυνάψτε το Ιατρικό σας Δελτίο!

Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να αναγράφει ότι είστε υγιής και μπορειτέ να πάρετε μέρος σε κατασκηνωτικά προγράμματα. Επισυνάψτε το Ιατρικό Δελτίο σας σε μορφή pdf, jpg, png ή bmp. (Max. 5MB)

Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας σε μορφή pdf, doc ή docx.

Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας σε μορφή pdf, doc ή docx. (Max. 1MB)

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά!

Επιλέξτε τις γραμματικές σας γνώσεις!

Συμπληρώστε τις γραμματικές σας γνώσεις!

Επιλέξτε μια απάντηση!

Συμπληρώστε την απάντηση σας1

Επιλέξτε μια απάντηση!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Επιλέξτε μια απάντηση!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά!
Για την αποστολή της αίτησης ηλεκτρονικά πρέπει να έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης και να τους αποδέχεστε.

Διαβάστε τους όρους χρήσης

Invalid Input