Σελίδα 1 από 2

Αίτηση Στελεχών - Προσωπικού 2021

Συμπληρώστε το Όνομα!

Συμπληρώστε το Επώνυμο!

Συμπληρώστε το Όνομα Πατρός!

Επιλέξτε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω.

Επιλέξτε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω.

Επιλέξτε ένα ή δύο από τα παραπάνω.

Επισυνάψτε μια φωτογραφία!

Αρχείο φωτογραφίας σε μορφή jpg, png ή bmp. (Max. 2MB)

Επιλέξτε τουλάχιστον μια περίοδο!


Συμπληρώστε την Ημερομηνία Γέννησης!

Συμπληρώστε τον Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας!

Συμπληρώστε το e-mail σας!

Συμπληρώστε την Διεύθυνση κατοικίας!

Συμπληρώστε το Τηλέφωνο κατοικίας!

Συμπληρώστε το Κινητό Τηλέφωνο!

Συμπληρώστε σωστά το Α.Φ.Μ.!

Invalid Input

Επισυνάψτε το Ιατρικό σας Δελτίο!

Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να αναγράφει ότι είστε υγιής και μπορειτέ να πάρετε μέρος σε κατασκηνωτικά προγράμματα. Επισυνάψτε το Ιατρικό Δελτίο σας σε μορφή pdf, jpg, png ή bmp. (Max. 5MB)

Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας!

Επισυνάψτε το Βιογραφικό σας σε μορφή pdf, doc ή docx. (Max. 1MB)

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά!

Επιλέξτε τις γραμματικές σας γνώσεις!

Συμπληρώστε τις γραμματικές σας γνώσεις!

Επιλέξτε μια απάντηση!

Συμπληρώστε την απάντηση σας1

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Απαντήστε σύντομα και περιεκτικά!

Επιλέξτε μια απάντηση!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Απαντήστε σύντομα και περιεκτικά!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Απαντήστε σύντομα και περιεκτικά!

Επιλέξτε μια απάντηση!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Απαντήστε σύντομα και περιεκτικά!

Συμπληρώστε την απάντηση σας!

Απαντήστε σύντομα και περιεκτικά!

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά!
Για την αποστολή της αίτησης ηλεκτρονικά πρέπει να έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης και να τους αποδέχεστε.

Διαβάστε τους όρους χρήσης

Invalid Input