Στις εγκαταστάσεις μας οι κατασκηνωτές έρχονται σε επαφή με μουσεία όπου θα γνωρίσουν αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν παλιά οι ανθρωποι στην καθημερινότητα τους στις δουλειές τους καθώς και τις κατοικίες τους. Αυτά τα αντικείμενα χρίζουν ιδιαίτερου θαυμασμού για την λειτουργικότητά τους, την χρησιμότητά τους καθώς και την σπανιότητά τους.