ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ για παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων και για το καλοκαίρι του 2019!!!

Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα:

  1. Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 Ευρώ
  2. Εάν είστε εργαζόμενοι χρειάζονται 50 ένσημα τουλάχιστον μέσα στο 2018.
  3. Εάν είστε άνεργοι θα πρέπει να έχετε 4μηνη συνεχόμενη ανεργία (που να αποδεικνύεται με κάρτα ανεργίας) μέχρι και τον Μάιου του 2019.

Σημείωση: Εάν μέχρι τον Μάιο του 2019 είστε μεν άνεργος αλλά δεν έχετε συμπληρώσει 4 μήνες συνεχόμενης ανεργίας, μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα, στη κατηγορία των εργαζομένων, εφόσον βέβαια έχετε τουλάχιστον 50 ένσημα μέσα στο 2018.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεκίνησαν!!!

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!!!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ. 2310 256-788 / 2310 256-618

E-mail: info@miaforacamp.gr