ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ για παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων και για το καλοκαίρι του 2021!!!
Ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ!

Ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ!

Αναμένεται η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων του 2021 από τον ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους εντός της αναμενόμενης προθεσμίας.

Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα:

  1. Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 Ευρώ
  2. Εάν είστε εργαζόμενοι χρειάζονται 50 ένσημα τουλάχιστον μέσα στο 2020.
  3. Εάν είστε άνεργοι θα πρέπει να έχετε 4μηνη συνεχόμενη ανεργία (που να αποδεικνύεται με κάρτα ανεργίας) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος που θα οριστεί από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!!!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ. 2310 256-788 / 2310 256-618

E-mail: