«Μια φορά κι έναν καιρό...»

Η κατασκήνωση «Μια φορά κι έναν καιρό..» ιδρύθηκε το 1999 στην Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Είναι κατασκήνωση οικογενειακού χαρακτήρα όπου όλοι γνωρίζουν όλους, όλοι είναι μια μεγάλη υπέροχη παρέα, κανείς δεν είναι μόνος του. Είμαστε ο ιδανικότερος χώρος για να κοινωνικοποιηθεί ένα παιδί και να περάσει από το εγώ στο εμείς και να χτίσει παντοτινές φιλίες. Περισσότερο όμως, είμαστε ένα σχολείο ζωής για τα παιδιά.
Τα παιδιά που μαθαίνουν να συναναστρέφονται με άλλους και κατανοούν πως νιώθουν οι άλλοι γύρω τους, τείνουν να έχουν καλύτερο μέλλον επαγγελματικά, νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και επιτυγχάνουν τους στόχους τους με επιτυχία, σε σχέση με παιδιά που δυσκολεύονται ή δεν κοινωνικοποιούνται.