Χρήσιμες πληροφορίες

Κατασκηνωτικές περίοδοι
Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ
18/6-2/7
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2/7-16/7
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16/7-30/7
Δ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
30/7-13/8
Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ
13/8-27/8

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Δείτε τη λίστα των ταμείων
 • ΟΑΕΔ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΑΝΕΡΓΟΙ)
 • ΕΦΚΑ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
  • ΤΥΔΚΥ
  • ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  • ΤΑΞΥ
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • ΤΣΜΕΔΕ
  • ΤΣΑΥ
  • ΤΥΔΘ
  • ΤΑΝ
  • ΤΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΕ
  • ΤΑΝΤΠ
  • ΟΓΑ
  • ΤΠΔΕ
  • ΤΑΠΕΜ
  • ΤΑΠ-ΟΤΕ
  • ΚΑΠ-ΔΕΗ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
  • ΤΥΔΑ (ΑΘΗΝΩΝ)
  • ΤΥΔΠ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ)
  • ΟΑΕΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)
 • ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΔΕΔΔΗΕ
 • ΑΔΜΗΕ  (ΑΝΕΞΑΡΤ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΜΕΤΑΦ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓ.)
 • ΔΕΗ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑΣ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΔ
 • ΟΑΣΘ
 • Ε.Υ.Α.Θ.
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • ΟΠΕΚΑ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΓΑ)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
 • ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
 • Ο.Λ.Θ.
 • ΕΔΕΟΠ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΣ.
 • ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
 • ΟΛΜΕ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ