Χρήσιμες πληροφορίες

Κατασκηνωτικές περίοδοι
Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2/7-16/7
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16/7-30/7
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
30/7-13/8
Δ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
13/8-27/8

Δωρεάν κατασκήνωση

15 μέρες ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ  για παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων και για το καλοκαίρι του 2020!!!

Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα:
1
Οικογενειακό εισόδημα 28.000 Ευρώ
2
Εάν είστε εργαζόμενοι χρειάζονται 50 ένσημα τουλάχιστον μέσα στο 2019.
3
Εάν είστε άνεργοι θα πρέπει να έχετε 4μηνη συνεχόμενη ανεργία (που να αποδεικνύεται με κάρτα ανεργίας) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος που θα οριστεί από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Επίσης, οι εργαζόμενοι ή ασφαλισμένοι στα παρακάτω ταμεία μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωσή μας δωρεάν 22 μέρες μέσω των ταμείων τους.

Δείτε τη λίστα των ταμείων
 • ΟΑΕΔ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΑΝΕΡΓΟΙ)
 • ΕΦΚΑ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
  • ΤΥΔΚΥ
  • ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  • ΤΑΞΥ
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • ΤΣΜΕΔΕ
  • ΤΣΑΥ
  • ΤΥΔΘ
  • ΤΑΝ
  • ΤΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΕ
  • ΤΑΝΤΠ
  • ΟΓΑ
  • ΤΠΔΕ
  • ΤΑΠΕΜ
  • ΤΑΠ-ΟΤΕ
  • ΚΑΠ-ΔΕΗ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
  • ΤΥΔΑ (ΑΘΗΝΩΝ)
  • ΤΥΔΠ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ)
 • ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΔΕΔΔΗΕ
 • ΑΔΜΗΕ  (ΑΝΕΞΑΡΤ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΜΕΤΑΦ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓ.)
 • ΔΕΗ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑΣ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΔ
 • ΟΑΣΘ
 • Ε.Υ.Α.Θ.
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • ΟΠΕΚΑ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΓΑ)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
 • ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
 • ΟΑΕΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)
 • Ο.Λ.Θ.
 • ΕΔΕΟΠ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΣ.
 • ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
 • ΟΛΜΕ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ