Χρήσιμες πληροφορίες

Κατασκηνωτικές περίοδοι
Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ
18/06 - 10/07
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
10/07 - 01/08
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
01/08 - 23/08

Δωρεάν κατασκήνωση

15 μέρες ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ  για παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων και για το καλοκαίρι του 2019!!!

Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα:
1
Οικογενειακό εισόδημα 28.000 Ευρώ
2
Εάν είστε εργαζόμενοι χρειάζονται 50 ένσημα τουλάχιστον μέσα στο 2018.
3
Εάν είστε άνεργοι θα πρέπει να έχετε 4μηνη συνεχόμενη ανεργία (που να αποδεικνύεται με κάρτα ανεργίας) μέχρι και τον Μάιου του 2019.

Σημείωση: Εάν μέχρι τον Μάιο του 2019 είστε μεν άνεργος αλλά δεν έχετε συμπληρώσει 4 μήνες συνεχόμενης ανεργίας, μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα, στη κατηγορία των εργαζομένων, εφόσον βέβαια έχετε τουλάχιστον 50 ένσημα μέσα στο 2018.

Επίσης, οι εργαζόμενοι ή ασφαλισμένοι στα παρακάτω ταμεία μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωσή μας δωρεάν 22 μέρες μέσω των ταμείων τους.

Δείτε τη λίστα των ταμείων
 • ΟΑΕΔ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΑΝΕΡΓΟΙ)
 • ΕΦΚΑ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
  • ΤΥΔΚΥ
  • ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  • ΤΑΞΥ
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • ΤΣΜΕΔΕ
  • ΤΣΑΥ
  • ΤΥΔΘ
  • ΤΑΝ
  • ΤΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΕ
  • ΤΑΝΤΠ
  • ΟΓΑ
  • ΤΠΔΕ
  • ΤΑΠΕΜ
  • ΤΑΠ-ΟΤΕ
  • ΚΑΠ-ΔΕΗ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
  • ΤΥΔΑ (ΑΘΗΝΩΝ)
  • ΤΥΔΠ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ)
 • ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΔΕΔΔΗΕ
 • ΑΔΜΗΕ  (ΑΝΕΞΑΡΤ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΜΕΤΑΦ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓ.)
 • ΔΕΗ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑΣ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΔ
 • ΟΑΣΘ
 • Ε.Υ.Α.Θ.
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • ΟΠΕΚΑ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΓΑ)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
 • ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
 • ΟΑΕΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)
 • Ο.Λ.Θ.
 • ΕΔΕΟΠ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΣ.
 • ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
 • ΟΛΜΕ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ