Δηλώστε τώρα συμμετοχή!
Online...

Κάντε εύκολα και γρήγορα την αίτηση σας.

Μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για δωρεάν κατασκήνωση, καθώς και για συμμετοχή μέσω ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για ελεύθερη συμμετοχή.

Για να μπείτε στην ομάδα μας μπορείτε να συμπληρώσετε τις αιτήσεις κάλυψης προσωπικού.